Boşanma Çocuğa Nasıl Söylenmeli?

Boşanma Çocuğa Nasıl Söylenmeli?

Boşanma Çocuğa Nasıl Söylenmeli?

Boşanma, evliliğin sona ermesi durumudur. Geçmişte eşler kurdukları yuvayı ne olursa olsun yaşatmaya çalışırken günümüzde boşanmalar daha yaygın bir hal almıştır. Aslında evlilik gibi boşanma da bir olay değil bir süreçtir. Boşanmanın öncesinde eşler önce bu tatsız gerçekle yüzleşirler. Bu yüzleşme onlarda korku, yetersizlik, acı gibi farklı duygular uyandırır. Boşanmayı kabullenmek veya bir çözüm yolu bulmak bu süreçte hiç kolay değildir. Eşler bu zorlukları yaşarken çocuk da kendi dünyasında bu durumla baş etmeye çalışmaktadır. Ama bilinmelidir ki sağlıksız bir evliliktense sağlıklı bir boşanma çocuk için ve aynı zamanda eşler için de daha iyidir. 

Çocuğa sıkıntı yaratan üç tür evlilik vardır:

1.Zorunlu evlilik: Ne olursa olsun boşanmayacağız diyen ebeveynler.

2.Eş ittifakı: Çocuk günah keçisi ilan edilir. Ebeveyn tarafından her şey çocuk yüzünden oluyormuş gibi bir tutum sergilenir.

3.Çocuk ebeveyn ittifakı: Ebeveyn mağdura; çocuk duygusal partnere dönüşür. Anne veya baba kendisini mağdur ilan ederek aslında eşiyle arasında kurması gereken duygusal ilişkiyi çocukla kurar.

Evliliğin bitmesine yol açan sebepler çok çeşitli olabilir, en çok görülen sebepleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  1. Ekonomik Sorunlar
  2. Eşlerin sosyo-kültürel yapı farklılıkları
  3. Cinsel Sorunlar
  4. İletişim Bozukluğu
  5. Eşlerden birinin ihaneti
  6. Aile içi şiddet

Sorunlar çok çeşitli olsa da mutlaka ilk olarak çözüm yoluna gidilmelidir. Bu noktada aile büyüklerinden, uzmanlardan yardım alınabilir. Gerçekten çözülemeyecek ve bitmesi gereken bir evlilikse o zaman bu karar sağlıklı bir şekilde uygulamaya konmalıdır.

 

BOŞANMA NASIL AÇIKLANMALIDIR?

 Boşanma açıklaması yapılırken, sakin kalmak, duygusal yükü boşaltmamak, olmayacak vaatlerde bulunmamak, dürüst olmak, eşi ve başkalarını suçlamamaya dikkat etmek gerekmektedir.

Örnek açıklama şöyle yapılabilir: Biz artık birlikte aynı evde yaşarken mutlu değiliz. Boşanmanın ve farklı evlerde yaşamanın daha iyi olacağına karar verdik. Uzun zamandır sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz ve en sonunda bizim için farklı evlerde yaşamanın daha doğru olacağına karar verdik. Bu kararın sizi etkileyeceğini de düşündüğümüz için neler olacağı ile ilgili sizinle konuşmak istedik. Biz boşanabiliriz ama sizi her zaman sevmeye, sizinle ilgilenmeye devam edeceğiz, her ikinizi de her zaman seveceğiz ve her zaman sizin anneniz ve babanız olarak kalacağız.

Karşılaşılan Olası Sorunlar

  1. Evlilik sürecinde başlayan düşmanlığın devam etmesi, 
  2. Diğer ebeveynin çocuk yetiştirmede yetersiz olduğuna yönelik endişe, 
  3. Taraflardan birinin evliliğin bitişini kabullenememesi,
  4. Evlilik ve anne babalık rollerini birbirinden ayırmada zorluk 

bu süreçte karşılaşılan olası sorunlardır.

Boşanma sürecinin nasıl yaşanacağı; boşanmayı isteyen taraf olup olmamaya, çocukların olup olmamasına, kadının çalışıp çalışmadığına ya da ekonomik duruma, erkeğin evlilik sırasında ev işlerine ve çocukların bakımına ne kadar katılıyor olduğuna bağlı olarak değişir.

İlişkileri sağlıklı bir hale getirerek evliliği kurtarmak başvurulması gereken ilk yol olsa da problemli bir evliliktense sağlıklı bir boşanma daha iyidir. Hayatta yaşanan sıkıntıların her zaman akla gelmeyen çözümleri mutlaka olmakla birlikte çok sayıda araştırma göstermiştir ki çocuklarda boşanmadan sonra gözlemlenen psikolojik sorunların çoğu aslında ayrılıktan önce de mevcuttur.

Psikolog Rukiye Balaban