Hizmetlerimiz

Denge Psikolojik Danışmanlık’ın Verdiği Hizmetler

Merkezimizde farklı yaş grupları ve konularında uzmanlaşmış ekibimiz tarafından çocuk, ergen, yetişkin, çift ve ailelere danışmanlık hizmeti verilmektedir. Merkezimizde uygulanan psikoterapi ve testler alanlarında yeterliliğe sahip psikologlar tarafından yapılmaktadır. Kurumumuzda kişilere ait bilgiler gizlilik esasına dayanarak, uzman ve danışan arasında saklı tutulmaktadır.

 • Anneler Kulübü

  Anneler Kulübü

  Kulübümüz 0-10 yaş arası çocuklara ve ailelerine yönelik “aile-çocuk durum tespiti” niteliğindedir.  Programa kaydı yaptırılan çocukların fiziksel, bilişsel, dil ve psikolojik gelişimleri belirli aralıklarla uygulanacak testlerle (0-3  ve 3-6 yaş için çocuk gelişim ölçekleri, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Çocuk Depresyon Ölçeği, Hiperaktivite Ölçeği vb.) değerlendirilecek ve takip edilecektir. Böylelikle çocukta olası bir problem görüldüğünde  (fiziksel, nörolojik problemler vb.) ilgili uzmanlara yönlendirilecektir.  Gerekli görüldüğü ölçüde merkezimizde çocuğun psiko-sosyal ve motor gelişimini destekleyici eğitimler ve seanslar düzenlenecektir. Bu konuda ailelere de eğitim verilecek,  çocuğun yetenekli görüldüğü alanları geliştimesine yönelik  set, kitap, DVD, CD, oyuncak  tavsiyelerinde  bulunulacaktır. Ayrıca ebeveynlerin de psikolojik durumları psikolojik testler ve görüşmelerle (AYDA, Tutum Ölçeği, SCL-90 vb.) değerlendirmeye alınacak ve onlara da ihtiyaç duydukları alanlarda destek sağlanacaktır.

  Bu program ile aileler çocuklarını büyütürken her zaman yanlarında olacak,  profesyonelce kendilerine yol gösterecek uzmanlara ulaşabileceklerdir. Bunun yanında sitemizde görüldüğü üzere hamilelik döneminde de danışmanlık hizmeti verilmektedir. Böylece doğum öncesi ve sonrası dönemde pek çok ailenin çocuğunu büyütürken duyduğu yetersiz kalma, yanlış yapma, sorunu geç fark etme gibi strese neden olan durumlar mümkün olduğunca azaltılacaktır.

 • Oyun Terapisi

  Oyun Terapisi

  Oyun terapisi nedir?

  • Oyun terapisinin gayesi,  çocukları büyüme sürecinde anlamak ve yardımcı olmak çerçevesinde geliştirmeye ve ilerletmeye çalışmaktır.
  • Oyun terapisi ile çocuğun en iyi şekilde büyümesi ve gelişmesinin sağlanabilmesi için gerekli oyun materyalleri tedarik edilir. Oyun boyunca çocuğun kendisini ifade edip, kişiliğini (duygular, düşünceler, deneyimler ve davranışlar) keşfedebileceği güvenli bir ilişki ortamı ve iletişim çevresinin kurulması sağlanır.
  • Oyun terapisi 2-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanır.
  • Oyun terapisi tanı koymaz. Çocuğun kendi kendini tedavi etmesini, iyileşmesini sağlar. Çünkü her çocuğun içinde bu güç vardır. Terapi bunu ortaya çıkarır.
  • Oyun terapisinde üzerinde durulması gereken en önemli şey terapist ile çocuk arasındaki ilişkinin iyileştirici gücüdür.
  • Çocukların oyunu önemsiz bir eğlence değildir. Önemli derecede anlam ve ifade içerir.
  • Çocuğun ailesi ile birlikte çalışılır.

  Oyun Terapisinin Çocuklara Yardım Edeceği Başlıca Konular

  • İstismar (fiziksel, cinsel, duygusal, sosyal)
  • Dikkat eksikliği, Hiperaktivite
  • Öfke (sinirlilik dürtü bozukluğu)
  • Bağlanma sorunları
  • Davranışsal problemler
  • Ölüm / Kayıp / Boşanma
  • İletişim problemleri
  • Gecikmiş gelişim
  • Depresyon
  • Kabuslar, gece korkuları
  • Otizm, Aspenger sendromu
  • Fiziksel yetersizlikler
  • Okul fobisi, okul uyum problemleri
  • Seçici sessizlik, konuşma problemleri
  • Sosyal dışlanma travmalar / Performans düşüklüğü
 • Bireysel Danışmanlık

  Bireysel Danışmanlık

  Bireyler çeşitli nedenlerle kişisel ve sosyal konularda çeşitli zorluklarla karşılaşırlar. Bireysel danışmanlık, hayatın çeşitli zorluklarına karşı bireyin zayıf yönlerini güçlendirmeyi hedefleyen bir süreçtir. Bireyin karşılaştığı zorluklar yalnızca bireyin doğumuyla başlayan ve yaşam süresinde yaşadığı olaylarla değil, daha önce ailesinin yaşadığı ilişkiler ve yaşanmışlıklardan da kaynaklanabilir. Bireysel danışmanlıkta hedeflenen; bireyin psikolojik danışmanın yardımıyla hayatındaki sorunlara karşı farkındalık kazanması, istediği hedefe ulaşmasında gerekirse bilimsel olarak desteklenen çeşitli kuram ve tekniklerden faydalanmasıdır.

  • Depresyon
  • Panik Atak
  • Fobiler
  • Obsesif - Kompülsüf Bozukluk
  • Kaygı Bozuklukları
  • Kendilik Bozuklukları (borderline, şizoid, narsisistik)
  • Kayıp, Yas ve Travmalar
  • Obezite - Yeme Bozukluğu
  • Özgüven Problemleri
  • İletişim Sorunları
 • Yaşam Koçluğu

  Yaşam Koçluğu

  Yaşam koçluğu bireyin gelişmesine, yeni bir beceri, davranış kazanmasına, kendisi için koyduğu hedeflere ulaşmasına veya bir problemini çözmesine ve yaşamdan keyif almasını sağlar. Yaşam koçu bireyin durumunu doğru bir şekilde tespit etmesini ve yeni, farklı bakış açıları geliştirmesine imkan verir.

  • Sağlıklı Düşünme Sağlıklı Karar Alma Kendini Tanıma
  • Kişisel Gelişim
  • Stresle Başa Çıkma
  • Öfke Kontrolü
 • Aile Danışmanlığı

  Aile Danışmanlığı

  Aile danışmanlığını bireysel danışmalıktan ayıran en önemli fark, bireyi tek başına ele almak yerine ailenin tümünü bir bütün olarak ele almasıdır. Bireysel danışmanlıkta sadece “sorunlu” olduğu düşünülen ya da herhangi bir problem yaşayan birey üzerine yoğunlaşılır. Uygulanan terapi, terapist ile birey arasında yürütülür ve amaç bireyin değişimidir. Fakat bireyin değişimi ile çevrenin değişimi birbirinden ayrı değerlendirilemez. Aile danışmanlığında hedeflenen ise; bireyi tek başına sorunlu olarak tanımlamak yerine aile sisteminin sorununu tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarına yardımcı olmaktır. Aile terapisinde seanslar tek bir bireyle değil, bireyin tüm aile üyeleri ile birlikte yürütülür. Bazı durumlarda çekirdek aile üyeleri ile birlikte aileye etki eden geniş aile üyeleri de (örn: teyze,amca,annanne, babaanne, dede, vs.) seanslara davet edilebilir.

  • Aile İçi İletişim
  • Etkili Anne-Baba Eğitimi
  • Eşler arası çatışma nedenleri ve çözümleri
  • Çocuk ve Ergen Gelişimi
  • Boşanma Süreci ve Çocuk
 • Evlilik ve Çift Danışmanlığı

  Evlilik ve Çift Danışmanlığı

  Evlilik ve Çift danışmanlığı evliliğe giden yolda ya da evlilikle ilgili karşılaşılan sorunların etkili ve kalıcı bir şekilde çözümünde, eşlerin eş olabilme becerilerinin, yaşam kalitelerinin ve tatminlerinin geliştirilmesinde psiko-sosyal destek hizmetleri sağlar. Çiftlerin birbirleriyle ve çevreleriyle olan sorunlarının çözümünde yardımcı olmaya çalışılır.

  • Evlilik Öncesi Danışmanlık
  • Cinsel Danışmanlık
  • Güven Kaybı
  • Aldatma - Aldatılma Sorunu
  • Boşanma Kararsızlığı
  • Evlilikte Kişilik Çatışmaları
  • Eşler Arasındaki Sorunlar
 • Çocuk Danışmanlığı

  Çocuk Danışmanlığı

  Çocukluk dönemi fiziksel ve ruhsal gelişimin en yoğun yaşandığı dönemdir. Çocuğun gelişimden ve gelişim hızından haberdar olunmasını sağlayan gelişim testleri ve değerlendirmeleri bu bakımdan çok önemlidir. Ayrıca çocukluk döneminde karşılaşılan bazı problemler ilerleyen yıllarda daha büyük problemlere dönüşebilmektedir. Bu problemlerin çözümü çocuk danışmanlığı ile mümkün olabilmektedir.

  • 0-6 Yaş Gelişim Takibi
  • Zeka Testleri
  • Okul başarısızlığı
  • Okul Korkusu
  • Kardeş Kıskançlığı
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
  • Uyku ve Yeme Problemleri
  • Tuvalet Sorunları
  • Ebeveyn Kaybı
  • Cinsel Eğitim Sorunları
  • Saldırgan Davranışlar
  • Özgüven
  • Parmak Emme
  • Tırnak Yeme
  • Yalan Söyleme
  • Bilgisayar Bağımlılığı
 • Ergen Danışmanlığı

  Ergen Danışmanlığı

  Ergenlik; değişim, büyümek, dönüşüm ve başkalaşım demektir. Ergenlik döneminde birey hem bedensel hem ruhsal hem de toplumsal alanda değişim ve dönüşüme uğrar. Öyleyse ergenlik bireyin oldukça zayıf ve duyarlı olduğu bir süreçtir. Ergenlik bir hastalık değil, cocukluktan yetişkinliğe geçişteyaşadığı doğal ve gerekli bir dönemdir. Ancak kimi zaman yetişkinlikte görülen ruhsal rahatsızlıkların başladığı dönem de olabilmektedir. Bu bakımdan ergenlik döneminin mümkün olduğunca sağlıklı bir şekilde atlatılması gerekmektedir. Ergen danışmanlığının amacı,ergenin geçirdiği bu zorlu dönemde ona yardımcı olmaya çalışmaktır.

  • Ergenlik Sorunları
  • Okul, Eğitim Danışmanlığı
  • Sınav Kaygısı
  • Kariyer ve Meslek Danışmanlığı
  • Sınav Danışmanlığı
  • Tercih Danışmanlığı
  • Ders Başarısı ve Motivasyon
  • Özgüven Sorunları
  • Dikkat Eksikliği
  • Okul Sorunları
 • Gebelik ve Annelik Danışmanlığı

  Gebelik ve Annelik Danışmanlığı

  Gebelik, lohusalık ve anneliğin ilk yılları bir kadının hayatında yaşadığı en özel zamanlardır fakat bunun yanında o kadar da zor bir süreçtir. Bu dönemde bedendeki değişimler, hormonal değişimlerin yol açtığı değişken ruhsal halleri, bebek ile annenin hayatına giren sorumluluklar, çalışan anneler için kariyer ve annelik dengesi gibi konular kadınların bu dönemde yoğun stres yaşamasına neden olabilmektedir. Bu zor dönemde anne ve adayları psikolojik desteğe ihtiyaç duymaktadır. Gebe,lohusa ve yeni annelere özel psikolojik destek hizmet ile kadınların anneliğe sağlık ve bilinçli bir şekilde hazırlaması ve anneliğin ilk yıllarında karşılaştığı sorunların çözümünde kadınlara destek olma hedeflenmektedir.

  • Hamilelik ve annelik ile ilgili duygu karmaşası
  • Vücudunda meydana gelen şekil ve kilo değişimlerinin rahatsız olma (Hamilelikte ve sonrasında vücudunun güzellik ve cazibesinin azalacağından korkma, eski haline dönemeyeceğine dair kaygılar)
  • Doğuma ve doğum sürecine yönelik korkular
  • Doğuma hazırlık
  • Bebeğin sağlık durumu ile ilgili endişeler
  • Annenin kendi sağlığına yönelik duyduğu endişeleri
  • İyi bir anne olabilme konusunda yetersizlik hissi
  • Lohusalık Hüznü
  • Post partum –Doğum sonrası depresyon
  • Çocuklu hayata adaptasyon
  • Kariyer ve annelik dengesinde yaşam koçluğu
 • Test ve Ölçekler

  WISC-R Zeka Testi

  6–16 yaş grubuna yönelik bir testtir .WISC – R zeka testi ile çocuğun zihinsel gelişimi bilimsel verilere dayanarak takip edebilebilmektedir. WISC – R zeka testi sonuçlarıyla çocuğun zihinsel gelişimi hakkında fikir sahibi olup, etkili önlemler alınabilir ve olası sorunlara karşı erken önlem alma şansına sahip olunur.

  MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

  ABD’de Minesota Üniversitesi tarafından geliştirilen ve 566 sorudan oluşan test halen dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın olarak kullanılmakta,.ülkemizde ve dünyada kullanılan en güvenilir kişilik testi olarak kabul edilmektedir. Bu test kişilik özelliklerini belirlemede kullanılan kişilik envanteri ve kişilik analiz testi olarak geliştirilmiş bir psikoloji testi olma özelliğine sahiptir.

  Rorschach Testi

  Mürekkep lekesi testi olarak da bilinir.Test İsmini üreticisi İsviçreli Psikolog Hermann Rorschach dan alır. Deneklerin algılarını mürekkep lekelerini kullanarak analiz eden psikolojik bir testtir.Özellikle kişilik özellikleri ve duygusal işleyişini incelemek için bu testi kullanır .Kendi düşünme süreçlerini açıkça anlatmak için isteksiz olan kişilerde altta yatan düşünceyi tespit etmek için kullanılır.

  TAT

  Tematik Algı Testi, kişilik dinamiklerinin kişilerarası ilişkilerde ve çevrenin algısı üzerinden çözmeye yönelik geliştirilmiş bir tekniktir.Test en güncel versiyonunda 31 resim içermektedir. Deneklerden gördükleri resimler hakkında hikaye anlatması istenir.Bu sayede kişiler bilinçli olarak yapılandırılmamış uyaranlardan kişisel olarak ne algıladıklarını ortaya koyarlar.

  CAT

  3-10 yaş arasındaki çocuklara uygulanan projektif bir testtir.. Testin amacı çocukların hayvan figürleri vasıtasıyla kendilerini ifade etmelerini sağlamaktır.

  Denver Gelişim Testi

  0-6 yaş aralığındaki çocukların kişisel-sosyal, dil, ince ve kaba motor gelişimini değerlendirmek amacı ile uygulanan testtir. Test içerdiği Kişisel-Sosyal, İnce Motor, Dil ve Kaba motor alanlarından çocuğun durumu ölçüp, kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla karşılaştırmasını ve hangi yüzdelik diliminde olduğunu göstermesi bakımından işlevi yüksek bir testtir. Ayrıca birçok gelişimsel tarama testine göre daha kolay uygulanma özelliği taşımaktadır.

  Beck Depresyon Envanteri

  Envanter depresyon yönünden riski belirlemeyi ve depresif belirtilerin düzeyini ölçer.Kişinin kendisini de¤erlendirdiği bir ölçektir.

  Kent E-G-Y Testi

  6-14 yaş arasındaki bireylere uygulanan sözel bilgiye ve dile dayanan bir testtir.Testin uygulanmasında zaman sınırlaması yoktur.Bireylerin zekasını ve sözel gelişimlerini incelemeye imkan verir.

  Aile Değerlendirme Ölçeği

  Aile ve kişi arasındaki ilişki ve etkileşimleir görmek açısından işvelsel bir ölçektir. Ölçekte kişi ve ailesi hakkında 60 cümle bulunmaktadır.

  Sınav Kaygısı Envanteri

  Eğitim yaşamında gerek okul içerisinde gerekse okullararası geçişi belirleyen sınavlara yönelik duyulan sınav kaygısını yaşayan bireylerin kaygı durumlarını ölçmek. Kaygı Envanteri kaygı durumunu tespit etmek ve çözüm yolları bulmak amacıyla uygulanır.

  Beier Cümle Tamamlama Testi

  Kişiler eksik cümleleri tamamlarken kendilerinin genel durumlarının yanı sıra, iç durumlarını da yansıtan tepkiler bulunmaktadır.Yansıtma tekniklerine sahip eksik cümle tamamlama tekniği bireylerin ve grupların tutum ve duygularını incelenmede ve klinik çalışmalarda kullanılmaktadır.

  Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri

  Envanter öz değerlnedirme envanteridir. Ölçek 40 maddeden oluşan iki alt ölçeği içermektedir ; Durumluk kaygı ölçeği (STAI Form Y-1) katılımcıların “şimdi” nasıl hissettiğini değerlendiren 20 ifadeden, Sürekli kaygı ölçeği ise (STAI Form Y-2) bireylerin genellikle nasıl hissettiklerini değerlendiren 20 ifadeden oluşur.

  Sürekli Öfke Ölçeği

  Bireylerin kendi öfke durumlarını değerlendirmesine imkan veren bir ölçektir. Bireysel ya da grup olarak uygulanabilir. Tek sayfalık olan ölçek 44 maddeden oluşmaktadır. Öfke şiddetini tespit etmek çözüm yolları üretmek amacıyla uygulanır.

  Kendini Değerlendirme Anketi

  Bireylerin kendilerini ve çevrelerini tanımalarına yardımcı olmak amacı ile uygulanan ankettir.Ankette kişilere belirli durumlar verilmekte ve kişiye bu durumlarda nasıl davrandığı sorulmaktadır.Bundan amaçlanan kişinin kendisini ve belirli durumlar karşındaki tutumunu değerlendirme fırsatı tanımaktır.

  Benlik Saygısı Ölçeği

  Öz değerlendirme öçeği olan bu uygulama kişinin kendisine karşı duyduğu saygıyı ölçme amacıyla uygulanır.

  Problem Çözme Envanteri

  Bu envanterin amacı, günlük yaşantıda kişinni problemlerine (sorunlarına) genel olarak nasıl tepki gösterdiğini belirlemeye çalışmaktır.

  Akran İlişkileri Ölçeği

  Ergenlikte kişinin gelişiminde çok önemli bir yere sahip olan akran ilişkilerini incelemek amacı ile ergenlere uygulanan bir ölçektir.

  5 (Beş) Faktör Kişilik Envanteri

  Ruh biliminde "Büyük Beş" kişilik özelliği 1933 yılında L. L. Thurstone tarafından Amerikan Psikoloji Birliği için yapılan başkanlık söylevi sırasında olmuştur. Bu beş etmen açıklık, Sorumluluk, Dışadönüklük, Uyumluluk ve Duygusal denge'dir Bu yaklaşıma aynı zamanda "Beş Etmen Modeli" (BEM) de denir.Bu envaterin amacı kişiyi bu beş etmen üzerinden tanımaya çalışmaktır.

  Stres Ölçeği

  Kişinin yaşamında hangi durumların ne derece stresli olarak değerlendirildiğini ölçmektedir.

  Marmara İlköğretime Hazıroluş Ölçeği

  Bu ölçek 60-78 aylık çocukların her gelişim alanında ve temel becerilerde ilköğretime ne düzeyde hazır olduğunu tespit etmek amacıyla kullanılan bir testtir.

  Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

  Bu test 5-11 yaş arasındaki bireylere uygulanır. Çocuklarda görsel motor işlevi görebilmek için gelişimsel bir test olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda hem yetişkinlerde hem de çocuklarda gerilik, regresyon, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarlarını saptamak amacıyla da kullanılmaktadır.

  Benton Görsel Bellek Testi

  8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen bireylerin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

  Frostig Görsel Algı Testi

  5 Yaş 6 ay ile 6 yaş 8 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir. Aynı zamanda çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir.

  Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

  5 yaş 6 ay ile 6 yaş 8 ay arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocukların ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen bir okul olgunluk testidir.

  Goodenough-Harris Bir İnsan Çiz Testi

  4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir çizim testidir. Bireysel olarak uygulanmakta olup gerektiğinde grup testi olarak da kullanılmaktadır. Zihin gelişimini ölçmeyi amaçlar ve çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bilgi verir.

  Gesell Gelişim Figürleri Testi

  Dokuz figürden oluşan bir görsel algı testidir. Çocukların ince motor becerilerinde ve görsel algı alanında sorun olup olmadığını tespit etmek için kullanılır.

 • Öğrenme Güçlüğüne Yönelik Programlar

  Öğrenme Güçlüğüne Yönelik Programlar

  Öğrenme Güçlüğüne Yönelik Programlar

  Herhangi bir fiziksel problem söz konusu değilken (işitme, görme vb.), bazı çocuklar okuma, yazma, konuşma, sayısal işlemler yapma gibi alanlarda sorunlar yaşayabilirler. Normal bir zekâya sahip olmalarına ve çaba sarf etmelerine rağmen okulda yeterli başarıyı gösteremezler. Bu yaşanılan zorluklar sadece okul hayatını değil, aslında onların sosyal hayatlarını da etkiler. Bu gibi durumlarda öğrenme güçlüğünden söz edilebilir.

  Öğrenme güçlüklerinin çeşitli nedenleri olabilir. Ama durumu erken fark etme ve destekleyici programlarla, aileler çocuklarına hem okulda hem de sosyal ortamlarda istedikleri becerileri kazanmada yardımcı olabilirler.

  Kurumumuz öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara yönelik çeşitli hizmetler sunmaktadır:

  • Ebeveyn ile konuya ilişkin bireysel ön görüşme yapma
  • Gerekli ölçeklerle tarama yapma ve hangi alanlarda zorlandığını tespit etme
  • Çocuğa özgü öğrenme metotları oluşturma
  • Çocuğa özgü ders programı hazırlama
  • Talebe göre özel ders verme
  • Öğrenme ile ilgili yaşanan kaygılar ve baş etme konusunda çocuğa danışmanlık yapma
  • Ailelere konuyla ilgili rehberlik hizmeti sunma