ÇOCUĞUNUZ FİZYOLOJİK,BİLİŞSEL,PSİKO-SOSYAL GELİŞİM AÇISINDAN OKULA HAZIR MI?

Ağustos 21, 2015
ÇOCUĞUNUZ FİZYOLOJİK,BİLİŞSEL,PSİKO-SOSYAL GELİŞİM AÇISINDAN OKULA HAZIR MI?

 

Hayatın ilk 5 yılı çocuğun gelişimi açısından çok önemlidir. Çocuk bu sürede büyük ölçüde biyo-psiko-sosyal açıdan gelişmiştir. Bundan sonra neyi ne şekilde öğreneceği gelir. Çocuğun okul öncesi dönemden okul çağına geçmesi çok önemlidir. Çocukların çoğu 60 aydan sonra okul dönemine hazırdır. Buna ‘okul olgunluğu’ diyoruz. Ne var ki bazı anne-babalar çocuklarının okula hazır olup olmadığı konusunda endişelidir. Bunda kendi değerlendirmeleri kadar okul öncesi eğitim kurumundaki eğiticilerin görüşleri de etkili olmaktadır. Metropolitan okul olgunluğu testi çocukların okul olgunluğuna erişip erişmediği konusunda bizlere yardımcı olmaktadır. 

Çocuğunuzun yaşı uygun olabilir ama hazır olmayabilir. Okul öncesi eğitime bir süre daha devam etmesi daha uygun olabilir ya da siz çocuğunuzun hazır olmadığını düşünebilirsiniz. Fakat okul olgunluğuna eriştiği için okula başlaması sağlıklı gelişimi açısından daha uygun olabilir. Gelin testini yapalım. Çocuğunuzun durumunu birlikte değerlendirelim. Karar vermenizde size  destek olalım..

 

 METROPOLİTAN OKUL ÖNCESİ OLGUNLUK TESTİ NEDİR

Asıl Adı Metropolitan Readiness Test dir testi Türkçe’ye uyarlayan Ayla OKTAY dır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi  G.H.HİLDRETH, N.L.GRİFFİTS, M.Mc.GAUVRAN (New York:Word Book Company,1949) tarafından geliştirilmiştir.

 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, 5 yaş 6 ay ile 6 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. Çocukların öncelikli olarak okula hazır olup olmadıkları hakkında bilgi vermektedir.

 

 

Kapsam ve İçerik: Toplam altı alt test ve 100 maddeden oluşur.

Uygulama Süresi: Ortalama 24 dakikadır.

Materyalleri: Soru ve kayıt formları. Uygulayıcı tarafından verilen yönerge dahilinde çocuğun işaretleyeceği ya da kopya edeceği resimlerden oluşmaktadır.

Puanlanması: Her doğru 1 puan alır.

Puanların Yorumlanması: İlk 4 alt testten alınan toplam puan, okuma olgunluğunu; 5. alt testten alınan toplam puan ise sayı olgunluğunu, tüm alt testlerden alınan toplam puan da genel olgunluk düzeyini gösterir. Yüksek puanlar, olgunluk düzeyinin yüksek olduğunu gösterir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Alt Testleri:

Test 1.Kelime Anlama (19 Madde)

Test 2.Cümleler (14 Madde)

Test 3.Genel Bilgi (14 Madde)

Test 4.Eşleştirme (19 Madde)

Test 5.Sayılar (24 Madde)

Test 6.Kopya Etme (10 Madde)

 

Ölçtüğü Nitelik:

 1. İlkokula hazırlık,
 2. Dildeki başarı ve becerileri,
 3. Kas koordinasyonunu,
 4. Hareket kabiliyetlerini,
 5. Yönergeyi anlayabilme ve uygulayabilmeyi,
 6. Sayı ve eşleştirme bilgisi
 7. Grup etkinliklerine katılımı  tüm bu okul olgunluğu ölçütlerini göstermektedir.

  Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

  Kimlere Uygulanabilir

  4-8 yaş arasında olan çocuklara

  Test Materyalleri

  Test kitapçığı,

  11 örnek kart (üçgen, dikdörtgen, artı işareti, ay, uçurtma, yıldız, oval, çember, kare ve şematik figürler),

  Renkli kalem (kırmızı, mavi, kahverengi, yeşil),

  Kurşun kalem (silgisiz),

  Test Neyi Ölçer

  Test çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılır. Özellikle özel öğrenme güçlüğü olan çocukların görsel algılamalarını saptamaya yöneliktir.

  Frostig testinin uygulanışı hazırlık aşamasıyla birlikte 50-60 dak sürmektedir.

  Görsel algıyı 5 farklı boyutta değerlendirir.

  El-göz koordinasyonu

  Şekil-zemin ayrımı

  Şekil sabitliği(değişmezliği)

  Mekan-konum algısı

  Mekan ilişkilerinin algısı