AİLE SAADETİNİZ BENLİK SAVAŞINA KURBAN GİTMESİN

Farika Artır Haziran 29, 2015 tarihinde yazdı
AİLE SAADETİNİZ BENLİK SAVAŞINA KURBAN GİTMESİN

Evlilikte yaşanan öfke patlamaları, iletişim bozuklukları ile çatışmalar, benlik savaşını doğurur. Yaşanan anlaşmazlıklar arttıkça eşlerin birbirine olan sevgisi hissedilmemeye başlar. Bu durum, aşırı soğukta uzuvların hissedilmemesi gibidir. Evlilik de giderek sevgisi yitirilmiş, canlılığı kaybedilmiş bir birlikteliğe dönüşür.

Mutlu bir yuva cennetten bir köşeyi andırır. Herkes sevilmek ve değer görmek ister. Birlikte güzel vakit geçirmek, sohbet etmek, iyi yaşamak, evlilikle beraber yapılmak istenen o kadar çok şey, gerçekleşmek istenen o kadar çok hayal vardır ki. Ne var ki istekler bazen birbiriyle çakışır, eşlerden birinin hayallerini gerçekleştirmesi diğerininkine engel olur. Benlik çatışmaları başlayınca eşlerden biri veya her ikisi evliliğini sorgulamaya başlamaktadır. Bu duruma gelince şu tür ifadeler sıklıkla dile getirilir: "Beni seviyorsa beni mutlu etmek ister, benim istediğimi yapar, beni üzmez." Bu bazen tek taraflı, bazen de iki taraflı bir endişedir.

Birçok çift ömür boyu aşk hayali ile başlar evlilik hazırlığına. Eş seçiminde duygular ağırlıklıysa eşler aşkı bulduğunu düşünebilir. Tanışma döneminde dolu dolu geçen günlerdeki duygusal yoğunluğun ardından evlilik hazırlığındaki menfaat çatışmaları, beklentilerin karşılanmaması, duygusal ikilemleri beraberinde getirmeye başlar. Bir yandan duygusal yoğunluk içinde diğerinin sevgisinde erimek, kendini feda etmek, diğerini mutlu etmek için kendi isteklerine önem vermemek çekici gelirken, bir yandan da kendi ihtiyaçlarını karşılayamamak, diğerine kapılıp gitmek, kendi benliğini kaybetmek, önemsenmemek, değer görmemek, zarar görmek endişeleri kişiyi sarar. Eşler bazen evlilik hazırlığında, bazen de evliliğin ilk günlerindeki ilk anlaşmazlıklardaki iletişim çatışmaları ve öfke patlamaları sonucunda bu ikileme yakalanır. Benlik çatışmaları, tartışmalar, anlaşmazlıklar arttıkça eşler birbirinin sevgisini hissetmemeye başlar. Bu, kişinin aşırı soğuk etkisinde uzuvlarını hissetmemesi gibidir. Sevginin hissedilmemesi sevginin gösterilmemesine, böylece evliliğin gittikçe canlılığını kaybetmesine yol açar.

Sevgi görmeyen eşin kendine güvenini kaybetmesi karşı tarafı sürekli suçlamaya, kişiliği hedef almaya, suçlanma karşısında savunmaya böylece benlik çatışmalarının artmasına yol açar. Sürekli şikâyetler gerginlikleri artırır.

Benlik çatışmalarının azalması için ne yapmalı?

Benlik çatışmalarının azalmasının en birinci şartı 'biz' olmaktır. Bununla beraber birey olmadan biz olmak mümkün değildir. Kişi kendini iyi tanımalı ve belli bir olgunluğa erişmiş olmalıdır.

Sınırlar iyi konulmalı, istekler net olarak ifade edilmeli fakat mümkün mertebe esnek olunmalıdır. Bu bir kuşun iki kanadının uyum içinde hareket etmesine benzer.

Ortak manevi değerlere sahip olan eşler daha az çatışma yaşadıklarından manevi hassasiyetlere daha fazla önem verilmelidir. En büyük çatışmalar kişinin kutsal duygularına değer vermemekten kaynaklanmaktadır.

Farklılıklara saygı gösterilmeli, detaylara takılıp kalınmamalıdır. Maddi konular ve beklentiler eşlerin isteklerinde daha fazla farklılığa yol açar. Detaylara takılıp kalmamak, temel ihtiyaçlara daha fazla önem vermek farklılıklardan kaynaklanan çatışmaları azaltır. Diğerkâmlık, kendisininkinden çok diğerinin isteklerine, tercihlerine önem vermek biz olmayı kolaylaştırır. "Ne fark eder, ha onun isteği ha benim; çünkü bu bizim isteğimiz" diyebilmek çatışmaları azaltmaktadır. Uyumlu bir çiftte doğal olarak istekler birbirinden çok farklı olmamakta, farklılıklarda da bir seferinde bir eşin, bir diğer seferinde diğer eşin istekleri yerine getirilmektedir. Bu o kadar doğal şekilde gerçekleşir ki eşler bunun nasıl olduğunun farkında bile değildir.

Ben merkezci olmamalıdır. Ben merkezci hırslı eşler, biz olmayı zorlaştırır.

İstek ve ihtiyaçlar doğru ifade edilmelidir. Sürekli karşı tarafın isteğini yapan, kendi isteklerini, ihtiyaçlarını, farklı düşüncelerini ifade edemeyen kişiler de ya farkında olmadan öfke patlamaları yaşamakta ya da diğer eşin sınırsız isteklerde bulunmasını kolaylaştırmakta olup, bu da biz olmayı ve evliliğin uyum içinde yürümesini zorlaştırmaktadır.

 

UZMAN PSİKOLOG FARİKA TEYMUR ARTIR

Etiketler