WİSC-R TESTİ NEDİR?

Zeynep Artır Mayıs 08, 2017 tarihinde yazdı
WİSC-R TESTİ NEDİR?

WISC-R zeka testi, David Wescler tarafından 1939 yılında hazırlanmış bir zeka testidir. İlk önce yetişkinler için ortaya çıkan bu test, yapılan düzenlemeler ile çocuklar için de yeniden tasarlanmıştır. WISC-R Çocuk Zeka Testi, 6 ila 16 yaş arası çocuklar için uygundur. Bireysel olarak uygulanan bu test 1-1,5 saat sürmektedir.


NEDEN WİSC-R TESTİ?

Bazı çocuklar bulundukları çevrede çeşitli farklılıklar göstermektedir. Çocuklarda

 Sıra dışı cevaplar,

 Yaşının üzerinde beceriler ve konuşmalar

 Çeşitli yetenekler

 Uyum sorunları

 Derslerden sıkılma

 Öğrenmekte güçlük çekme

 Algılamakta güçlük çekme

 İletişim problemleri

gibi daha birçok sıralayabileceğimiz durumlar göstermekte ve kendilerini fark ettirmektedirler. Bu çocukların ne durumda olduklarının incelenmesi gerekmektedir. Neticesinde yaşam standartları, eğitimi ve aile ile ilişkileri buna göre tekrar düzenlenmeli,yol haritası oluşturulmalıdır.Çocuk sahip olduğu yeteneğini, zekasını daha iyi kullanabilir. Veya herhangi bir zeka geriliği durumunda yine çocuk doğru yönlendirme ve eğitim ile daha mutlu yarınlara kavuşabilir. Tüm bunların yanında ailelerin de bilinçlendirilmesiyle doğru yönlendirilmeleri sağlanabilir.

 

WISC-R Zeka Testleri, kendi içerisinde iki ana bölüme ayrılır.

  • Sözel Zeka Bölümleri
  • Performans Zeka Bölümleri

Her iki bölümde de 6’şar adet test bulunmaktadır. Bu iki bölüme ait testler birbiri ardına verilir

 

WISC-R Testi’nde Sözel ve Performans Bölümlerinin Farkı Nedir?

WISC-R Testi’nde sözel bölüm, çocuğunuzun kelime ve ifade bazlı becerilerini ölçer. Bu bölümde genel bilgi, yargılama, aritmetik gibi alt testler vardır. WISC-R Testi’nin performans bölümü ise çocuğunuzun zihinsel resimlendirme, şekillendirme ve hizalama becerilerini ölçer. WISC-R Testi’nin performans bölümü bu yüzden daha çok görsel ve elle manipule edilebilen alt testlere sahiptir. Bu alt testler: Resim Tamamlama, Resim Düzenleme, Küplerle Desen, Parça Birleştirme, Şifre ve ek test olarak Labirentler’dir.


WİSC-R TESTİNE GİRECEK ÇOCUĞA VE AİLESİNE TAVSİYELER

Uygulamaya girecek olana bir çocuğun uygulamaya başlamadan önce gerekli bazı koşulların sağlandığından emin olunmalıdır.

-Açlık olmamalıdır

-Dinlenmiş olmalıdır

-Uykusunu almış olmalıdır

-Hasta olmamalıdır.

-İlaç kullanılıyorsa ve ilacın sakinleştirici/uyku getirici etkisi varsa ilaç etkisi altında olmamak

Testin sonucunu etkileyecek tüm bu koşulların iyiliği sağlanmış olması gerekir. Rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Tüm bu koşullar muhakkak sağlanmalıdır. Bu koşulların yerine getirilmemesi testin sağlığı açısından olumsuz bir durum oluşturur. Ayrıca kaygı, gerilim, endişe ve tehdit algısına neden olabileceğinden çocuğa zeka testine götürüldüğü de söylenmemelidir.Çocuk uygulamaya getirilirken “test, zeka testi, sınav” gibi terimler duymamalıdır. Bunun yanında çocuğa “İyi yap, dikkatli yap, iyi dinle” gibi kaygı arttırıcı komutlar verilmemelidir. Çocuğa gerekli olan açıklamalar uygulama öncesinde psikolog tarafından yapılır.

WISC-R zeka testi uygulanarak çocuğun sözel anlama-kavrama, algısal organizasyon ve dikkatinin dağılabilirliği gibi alanlardaki durumuna da bakılmaktadır. Bu gibi alanlardan herhangi birinde sorun varsa (bazen birkaçında veya hepsinde de olabilmektedir) bu durum tespit edilip gerekli müdahale yapılmaktadır. Testin sonuçları yapıldıktan bir hafta içersinde rapor halinde aileye verilmektedir.

 Kaynak:PSK.DNŞ. AYŞEGÜL USLU

Etiketler zekawisc-rwiscrtestzekatestiöğrenmeöğrenmegüçlüğüaileçocukzekazekaölçmeölçmedeğerlendirmepsikologzekatest